W chwili obecnej LUCARD jest dla nas pierwszorzędną firmą. Mamy doświadczenia z konkurencyjnymi firmami, lecz podejście pracowników firmy LUCARD nie daje im możliwości ani żadnych szans konkurencyjnych.

Marek Królik, m.krolik@krolik-trans.com.pl