Instrukcja korzystania z kart

PROSIMY NIE ZAPISYWAĆ KODU PIN NA KARCIE PALIWOWEJ

1. Wydawanie paliwa / towarów / usług w Punktach obsługi:

  • prosimy o udostępnienie / przekazanie karty kasjerowi / pracownikowi punktu obsługi;
  • prosimy poinformować kasjera / pracownika punktu obsługi, jaką ilość paliwa / towaru chcą Państwo nabyć;
  • kasjer / pracownik punktu obsługi na terminalu sprawdzi informację o aktualnym stanie karty;
  • w celu dokonania transakcji kasjer / pracownik stacji poprosi o wprowadzenie kodu PIN na PIN-padzie. Jeżeli nie będzie technicznej możliwości wprowadzenia przez posiadacza karty kodu PIN na PIN-padzie, prosimy o dyskretne podanie kodu PIN kasjerowi / pracownikowi stacji, który sam wprowadzi kod PIN na PIN-padzie;
  • jeżeli nie ma przeciwwskazań do nabycia paliwa / towaru, kasjer / pracownik punktu obsługi rozpocznie wydawanie paliwa / towaru;
  • po wydaniu paliwa / towaru kasjer / pracownik punktu obsługi zwróci posiadaczowi kartę oraz wyda rachunek z terminala, który potwierdzi przeprowadzoną operację;

PO OTRZYMANIU KARTY PROSIMY SPRAWDZIĆ, CZY KASJER / PRACOWNIK PUNKTU OBSŁUGI ZWRÓCIŁ WŁAŚCIWĄ KARTĘ

2. Rachunek z terminalu zawiera następujące informacje:

ИНН 7700000000

------------------------

0000019959

01/01/08 14:01:44

POS No 00004

Карта No 0400000001

Филиал No 00001

Фирма No 00039

Аи-95 ------------ (ДЕБ.)

1: - 10.00

====================

Итого Л 10.00

Цена за ЛИТ 20.10

Сумма в РУБ 201.00

В т.ч. НДС РУБ 30.66

====================

-- Остаток в кошельке --

+ 2000,00 /+ 0,00

Ост. м/лим РУБ 160.00

Макс. м/лим РУБ 300.00

------------------------

Оператор No 0400000106

NIP Punktu obsługi

 

Numer rachunku

Data, godzina

Numer Punktu obsługi

Numer Karty

Numer filii wydającej Kartę

Numer firmy posiadacza Karty

Nazwa paliwa / towaru

Ilość zakupionych litrów / jednostek

 

 

Cena detaliczna za litr / jednostkę

Wartość paliwa / towaru w rublach

Wartość VAT

 

 

Pozostałość środków do wykorzystania

Pozostałość limitu dobowego / miesięcznego

Limit dobowy / miesięczny

 

Indywidualny numer kasjera / pracownika Punktu obsługi

3. Terminal może nie odczytać danych z karty w następujących sytuacjach:

Niewłaściwy kod PIN- kod PIN jest nieprawidłowy. Należy ponownie wprowadzić poprawny kod PIN. Liczba prób jest ograniczona. Po trzech nieprawidłowych wprowadzeniach kodu, karta będzie zablokowana.
Usługa niedostępna – wybrano paliwo / towar niezaprogramowany na karcie.
Mało środków na karcie – zbyt mała ilość środków pieniężnych do wykorzystania,
Dobowy limit wyczerpany - wykorzystano dobowy limit na daną usługę.
Miesięczny limit wyczerpany - wykorzystano miesięczny limit na daną usługę.
Karta jest zablokowana – nie można wydawać paliwa / towarów. Należy skontaktować się z biurem Dostawcy.
KARTA na czarnej liście – kasjer / pracownik punktu obsługi odmawia wydania paliwa / towarów.
Karta straciła ważność - data ważności karty - 6 miesięcy od daty ostatniej operacji. Okres ten ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejnych 6 miesięcy po dokonaniu każdej operacji.

4. Warunki użytkowania i przechowywania kart :
Temperatura - 0 - plus 50 stopni Celsjusza

Zakazane jest wyginanie karty na więcej niż 30 stopni w obie strony

Należy unikać zanieczyszczania mikroprocesorów znajdujących się na karcie oraz dopuszczenie wpływu na nią substancji ciekłych typu: kwasy, rozpuszczalniki, itp.

Niedozwolone jest nanoszenie uderzeń na mikroprocesory oraz próby dokonania innych mechanicznych uszkodzeń .

5. Dodatkowe instrukcje:
Jeżeli nie można przeprowadzić operacji przy pomocy karty z jakiegokolwiek powodu (zniszczenia sprzętu, nieprawidłowego funkcjonowania karty, itp.), należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Dostawcą.